Slovenský národopis 2013/3


Pod spoločnou témou sa ukrývajú príspevky Ľubice Falťanovej a Mojmíra Benžu o občianskych združeniach a spolkoch na Záhorí, ale aj materiál Lucie Ditmarovej o časopise Nota Bene a jeho vydavateľovi, ktorým je tiež občianske združenie. Hosťami čísla sú sociálne psychologičky Barbara Lášticová a Magda Petrjánošová s článkom o komunite slovenských migrantov v Írsku a príspevok Ladislava Bučka a Petry Slávikovej o starostlivosti o siroty s diagnózou HIV/AIDS v Kambodži.