Slovenský národopis 2013/4


Posledné číslo SN v roku 2013 obsahuje niekoľko veľmi kvalitných štúdií s dvomi základnými témami, ktoré pripravili hosťujúci editori. Daniel Luther a Peter Salner sa zhostili témy Adaptácia obyvateľov miest v procesoch spoločenských zmien a Marta Botíková pripravila tému Kultúrne procesy v postsocialistickej spoločnosti: medzi globalizáciou a lokalizáciou.