Slovenský národopis 2014/1


Prvé tohtoročné číslo Slovenského národopisu prináša niekoľko zaujímavých príspevkov o identitách, mimovládnych organizáciách, ale aj esej o knihe Pierra Bourdieho, či článok o etických problémoch pri informovaní o krajinách tzv. tretieho sveta. Príjemné čítanie!