Slovenský národopis 2014/2


Na svete je nové číslo Slovenského národopisu, tentoraz venované folkloristike a vydané v anglickom jazyku. V ôsmich príspevkoch zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Slovinska sa dozviete odpoveď na otázku What´s Up Folklore?