Slovenský národopis 2014/3


Jesenné číslo Slovenského národopisu je tentoraz venované spoločnej téme rituálneho správania sa v kontexte súčasných sviatkov na Slovensku, ktorú pripravil autorský tím pod vedením hosťujúcej redaktorky K. Popelkovej.
 

Prílohy: