SLOVENSKÝ NÁRODOPIS 3/2018


Slovenský národopis 3/2018 tohto roka rozhodol pripojiť k akciám, ktoré pripomínajú vytvorenie následníckeho štátu – Československej republiky (ČSR). Čítajte TU.

Menu?: 
Nie