SLOVENSKÝ NÁRODOPIS 3/2019


Témou tretieho čísla je sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka. Pozrite si jeho obsah.

Menu?: 
Nie