SLOVENSKÝ NÁRODOPIS 4/2017


V posledný deň Starého roka si ešte stihnete prelistovať najnovšie číslo Slovenského národopisu, ktoré je v anglickom jazyku a celé je venované aktuálnej problematike migrácií. Štastný Nový rok 2018!

OBSAH
 
Theme of the issue: The migration: gain and losses
 
EDITORIÁL

UHEREK, Zdeněk: Editorial. Sharing Migration Experience
 
ŠTÚDIE

HAJSKÁ, Markéta: Economic strategies and migratory trajectories of Vlax Roma from Eastern Slovakia to Leicester, UK
ČERVENKA, Jan: Language Consequences of Migration of Romani Speakers from Slovakia to Great Britain and Back: the Change of Paradigm of Town Names in Two Romani Dialects
TSILIMPOUNIDI, Myrto, CARASTATHIS, Anna: The ‘Refugee Crisis’ from Athens to Lesvos and Back: A Dialogical Account
 
 
ESEJ/DISKUSIA

KOSTAS, Stylianos: Irregular vs. Illegal Immigration: Setting the Definitions. An Overview of European Practice
DIVINSKÝ, Boris: Soros´ Migration Plan – A Myth or Reality?
 

 
RECENZIE

Stanislav Brouček a kol.: Migrace z České republiky po roce 1989 v základních tematických okruzích (Migration from the Czech Republic after 1989 in Basic Thematic Areas (Peter SALNER)
Helena Tužinská, Ľubica Voľanská (Eds.): In_akosti slovenské. Z rozprávaní cudzincov (Slovakia: In_different? As Told by Foreigners) (Júlia HOLÁŇOVÁ)
Katarína Popelková a kol.: Čo je sviatok v 21. storočí na Slovensku? (What Is a Holiday in Slovakia in the 21st Century?) (Gabriela KILIÁNOVÁ)
 
SPRÁVY

International Conference Cultural Heritage in Migration (15–16 June 2017, Sofia, Bulgaria) (Natália BLAHOVÁ)
International Student Conference Ethnology Without Borders (25–26 September, Bratislava 2017) (Tomáš WINKLER)
International Conference Information Matters: Towards Positive Pathways of Migrants´ Integration (26. October 2017, Bratislava) (Boris DIVINSKÝ, Tatiana PODOLINSKÁ, Monika HUCÁKOVÁ)
 
CELOROČNÝ OBSAH – CONTENTS OF THE 65th VOLUME

Farebná príloha k príspevkom M. Hajskej a M. Tsilimpounidi a A. Carastathis

Menu?: 
Nie