Slovenský národopis v DOAJ

Od 21.12.2015 je Slovenský národopis / Slovak Ethnology súčasťou databázy DOAJ (Directory of Open Access Journals).
Táto databáza bola založená v roku 2003 na Univerzite v Lunde (Švédsko) a v súčasnosti obsahuje viac ako 10 000 recenzovaných vedeckých časopisov, ktoré okrem štandardných kritérií kontroly kvality obsahu spĺňajú i kritériá voľného prístupu. Cieľom vstupu do databázy je ďalšie zvyšovanie dostupnosti a medzinárodného vplyvu textov publikovaných prostredníctvom nášho časopisu.
 
Nie