Slovenský roľník (pramene k štúdiu spôsobu života)

Ústav etnológie SAV predstavuje novú monografiu Petra Slavkovského, ktorá aktuálne vyšla vo vydavateľstve SAV, VEDA.
Spôsob adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy bola každodenná aktivita roľníka. Súčasne však bola aj mierou kultúrnej vyspelosti v  humanizácii prírodného prostredia. Materiálne, sociálne i duchovné prejavy kultúry, vzťah k prírode, usporiadanie rodiny i spoločenstva obce, hodnotové orientácie – to všetko bolo v minulosti výrazne ovplyvnené roľníckym spôsobom života.
Tento starý kultúrny základ, ktorý smeroval k prosperite roľníkovej rodiny, nájdeme vo všetkých tradičných európskych roľníckych spoločenstvách a patrí k ich kultúrnemu dedičstvu.

Všestrannosť roľníckej kultúry jej zaručovala dlhú historickú existenciu na širokom európskom teritóriu. Slovensko so svojimi roľníkmi bolo jej súčasťou. Po stáročia boli nielen živiteľmi, ale aj skutočnými správcami tejto krajiny.  

Nie