Slovenský vidiek. Bariéry a perspektívy rozvoja


DANGLOVÁ, O.: Slovenský vidiek. Bariéry a perspektívy rozvoja. Bratislava : Zing Print 2006.  ISBN 80-88997-30-5, 189 s. 

Publikácia vychádza z etnologického výskumu vybraných vidieckych komunít na Slovensku po roku 1990.