SLOW MEMORY: TRANSFORMATIVE PRACTICES FOR TIMES OF UNEVEN AND ACCELERATING CHANGE (SlowMemo)

Nositeľ projektu: Notthingham Trent University, Notthingham, Veľká Británia (Prof. Jenny Wüstenberg)
Riešiteľka projektu za ÚESA SAV v. v. i.: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
Doba trvania: 2021 - 2025

Hlavným cieľom tohto projektu je spustiť novú fázu bádania v Memory studies poskytnutím platformy pre vytvorenie sieťového, nadnárodného, ​​multidisciplinárneho výskumu, ktorý sa systematicky prepája s poznatkami environmentálnej vedy, epistemológií štúdií domorodých obyvateľov (Indigenous studies), štúdií mieru a konfliktov (Peace and conflict studies) a politickej ekonómie CA Slow memory prepája vedcov a odborníkov z praxe, aby  spoločne uvažovali, ako zachytiť a reagovať na pomalé násilie v spoločnostiach, environmentálne, ekonomické a sociálne zmeny. Cieľom je kreovať a zdieľať inovatívne prístupy, ktoré sa bežne nepovažujú za relevantné pre kolektívnu pamäť.

Informácie o projekte: https://www.cost.eu/cost-action/slow-memory-transformative-practices-for-times-of-uneven-and-accelerating-change/
https://www.facebook.com/COSTslowmemory

Typ projektu: