Sociálne siete v starnúcej spoločnosti

26. 11. 2020

Proces starnutia je súčasťou vývoja súčasnej svetovej populácie. Starnutie je definované ako sociálna kategória cez vzťah spoločnosti k nej a preto sa diskusia nezameriava len na zvyšujúci sa podiel osôb v starobe v spoločnosti. V centre pozornosti našej konferencie je výskum existencie a štruktúry sociálnych sietí seniorov. Sociálne siete predstavujú systém medziľudských vzťahov, ktoré udržiavajú jednotlivci všetkých vekových kategórií v rôznych kontextoch. Interdisciplinárna konferencia ako záverečný výstup projektu APVV 15-0184 Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie riešenom v rokoch 2016-202 ponúkla možnosť reflektovať výskumy spoločenských a humanitných vied o rôznych aspektoch života seniorov prepojených so sociálnymi sieťami s cieľom rozšíriť a prehĺbiť konceptualizáciu procesu starnutia vo vzťahu k spoločnosti. Pre výskumníkov vo všetkých fázach akademickej kariéry (doktorandov a doktorandky, rovnako ako skúsených vedcov a vedkyne) sme ponúkli možnosť podeliť sa o nápady, skúsenosti a pokroky vo výskume vo forme ústnej prezentácie online.

Program konferencie nájdete tu.
Knihu abstraktov konferencie nájdete tu.