Sociokultúrna zmena a etnografický výskum

15.5. 2009

Konferencia organizovaná pri príležitosti životného jubiela Soni Švecovej. Podujatie zorganizoval Ústav etnológie SAV a zúčastnilo sa ho 20 účastníkov.

Miesto konania: Bratislava

Organizačná príprava: J. Podoba