Sociokultúrna zmena v kontexte globalizačných a post-socialistických transformačných procesov; etnologická perspektíva

Vnútroústavný projekt

Sociocultural change in the context of the processes of globalization and post-socialist transformation - ethnological perspective

Číslo projektu: 29/2011

Vedúci projektu: Juraj Podoba, PhDr., CSc.

Zástupkyňa vedúceho projektu: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD.,

Riešitelia: Tomáš Hrustič, Mgr., PhD., Michaela Ferencová, Mgr., PhD., Oľga Danglová, CSc., Soňa Gyárfáš Lutherová, Mgr.

Doba riešenia projektu: 01. 2011–12. 2012. 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2012
Typ projektu: