Spoločný vedecký seminár ÚESA SAV, v. v. i. a ÚVSK SAV, v. v. i.

17. 9. - 18. 9. 2018
Dňa 17.-18.9.2018 sa uskutoční seminár Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i a Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., na ktorom oba ústavy predstavia svoje výskumné zameranie. 

Seminár prebehne dňa 17.9.2018 v budove sídla ÚVSK v. v. i. na Patrónke, a dňa 18. 9. 2018 v budove sídla ÚESA SAV, v. v. i. 

Program podujatia je k dispozícii v prílohe

Prílohy: 
Galéria: