Spory o biskupa Vojtaššáka: politické a spoločenské aktivity Jána Vojtaššáka v rokoch 1938–1945


HLAVINKA, J. – KAMENEC, I.:  Spory o biskupa Vojtaššáka : politické a spoločenské aktivity Jána Vojtaššáka v rokoch 1938–1945. M. VRZGULOVÁ. (Ed.)Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2008. 63 s. ISBN 978-80-969857-1-5. (ZBORNÍK)