Správna rada

Medzinárodný projekt - projekt FOROST 

Do projektu je zahrnutých 8 európskych krajín: Poľsko, Česko, Slovensko, Juhoslávia, Bulharsko, Estónsko, Rusko, Nemecko

Koordinátor: prof. Klaus Roth, Institut für deutsche unvergleichende Volkskunde der Universität München

Doba riešenia: 2001 – 2003

Spoluriešiteľka z ÚEt SAV a výstupy v roku 2003: Ľ. Herzánová, práca na téme roku 2003: Dôvera a sociálne siete vybudované počas socializmu a ich vplyv na vývoj v krajinách po roku 1989; súčasťou projektu je tiež vytvorenie medzinárodnej bibliografie týkajúcej sa každodenného života v socializme.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2003
Typ projektu: