Stavebná, architektonická a sociálna obnova panelových sídlisk vo Viedni a Bratislave

Koordinátor: Dr. Vera Mayer, Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW, Rakúsko v partnerskej spolupráci s ÚEt SAV
Doba riešenia: 2003 – 2006
Spoluriešiteľka z ÚEt SAV a výstupy v roku 2003: Z. Beňušková – účasť na seminároch projektu, prezentácia filmu o sídlisku Petržalka v Bratislave

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2006
Typ projektu: