Stratení susedia – Zabudnutá história

Medziskupinová komunikácia v období vojnového slovenského štátu: sociálna pamäť – lokálne interpretácie

Číslo projektu: 9/2004

Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.

Zástupca vedúceho: Peter Salner, PhDr., CSc.

Riešiteľka: Ingrid Antalová, Ing.

Doba riešenia projektu: 02. 2004 – 07. 2005

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2005
Typ projektu: