Stravovacie modely obyvateľstva Slovenska v období socializmu

VEGA projekt

Eating patterns of the population of Slovakia during the period of socialism

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovednej riešiteľky: prof. PhDr. R. Stoličná, DrSc.

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2013 - 2015

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0001/13

Výsledky projektu (výber):

STOLIČNÁ - MIKOLAJOVÁ, Rastislava: Socializmus na tanieri: Možnosti a praktiky stravovania obyvateľov Slovenska v rokoch 1948 - 1989. Bratislava: Veda, 2015. 160 s. ISBN 978-80-224-1467-8. 

STOLIČNÁ, Rastislava: Nutrition policy and reality of the first stage of constructing socialism in Slovakia. In Exclusive e-Journal 1/2014. 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2015
Typ projektu: