Stretnutie riešiteľov medzinárodného projektu Etnofolk

Na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v dňoch 7. – 9. októbra konalo stretnutie riešiteľov medzinárodného projektu Etnofolk, ktorého súčasťou je i riešiteľský tím Ústavu etnológie SAV.
Projektoví partneri z Centra vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravili na univerzite stretnutie riešiteľov medzinárodného projektu ETNOFOLK:  Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe (Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva ľudovej kultúry v Strednej Európe), ktorý je súčasťou programu CENTRAL EUROPE Cooperating for Success Fondu regionálneho rozvoja EÚ. Na projekte spolupracuje viacero inštitúcií: Etnologický ústav AV ČR v Prahe, Ústav etnológie SAV v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete v Budapešti a Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umjetnosti v Ljubljane.

Okrem projektového stretnutia bola súčasťou programu aj medzinárodná vedecká konferencia na tému Tradičná viera. Okruh príspevkov bol zameraný na zmeny v tradícii, ľudovej viere či zbožnosti, ktoré nastali po období transformácie spoločnosti a ich etnologické zhodnotenie. Samostatný deň bol venovaný analýze tzv. dobrých praktík v ochrane a využívaní dedičstva ľudovej kultúry. Etnologické analýzy dobrých praktík budú súčasťou internetového portálu www.etnofolk.eu

Ilustračné fotky ku konanému podujatiu nájdete nižšie k nahliadnutiu.

-dl-, ÚEt SAV


 
Nie