Študentský projekt Stratení susedia – zabudnutá história


Študentský projekt Stratení susedia – zabudnutá história. VRZGULOVÁ, M. (Ed.) Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, Vydavateľstvo Svornosť, 2004, 48 s. ISBN 80-89008-18-6.