Subjekty občianskej sféry ako faktor aktivizmu vidieka

Vnútroústavný projekt

Agents of the Civic Sphere as a Factor of the Rural Activism

Číslo projektu: 26/2010

Vedúci projektu: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc.

Zástupca vedúceho: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.

Riešiteľ: Ľubomír Falťan, Mgr., CSc. (Sociologický ústav SAV) 

Doba riešenia projektu: 01. 2010 – 12. 2012

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2012
Typ projektu: