Súčasné obrazy socializmu

APVV projekt
Current images of socialism
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Monika Vrzgulová
Evidenčné číslo projektu: APVV-16-0345
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2017-2021
 

Projekt predstavuje unikátny, na Slovensku doteraz nezrealizovaný systematický základný výskum metódou oral history. Je zameraný na získanie aktuálnych reprezentácií socializmu, ktoré sú v súčasnosti komunikované generáciou pamätníkov, a zároveň je zameraný na interpretáciu respondentov: ako ich súčasné postoje a hodnoty ovplyvňuje fakt, že žili v socializme. Nejde o výskum historický, ale výsostne spoločenskovedný, zameraný na súčasnú spoločnosť Slovenska.

Oficiálny web projektu nájdete TU.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2021
Typ projektu: