Súhrnný zoznam zákaziek verejného obstarávania za obdobie od 1.1.do 31.12.2012

v rámci projektu „Ochrana a rozvoj dedičstva ľudovej kultúry v strednej Európe“ – ETNOFOLK  3CE296P4

1/

Dátum vyhlásenia VO

13. 1. 2012

Hodnota zákazky

1 569,00 € (bez DPH), 1 882,80 € (s DPH)

Predmet zákazky

Tlač letákov „ETNOFOLK“ (5 jazykových mutácií)

Identifikácia úspešného uchádzača

ULTRA Print s.r.o.

 
2/ 

Dátum vyhlásenia VO

20. 7. 2012

Hodnota zákazky

1 535,00 € (bez DPH), 1 842,00 € (s DPH) 

Predmet zákazky

Výroba a tlač plagátov „ETNOFOLK“ 

Identifikácia úspešného uchádzača

Monitor Promotion, s.r.o.

Nie