Sustainable Diversity in a Glocalising World: Global vs Local in Postsocialist Cities of Central and Eastern Europe

8.11.-9.11. 2009

Medzinárodný workshop 6. rámcového programu EÚ, SUS.DIV:

Sustainable Diversity in a Glocalising World: Global vs. Local in Postsocialist Cities of Central and Eastern Europe. Spoločný workshop siete SUS.DIV a externých partnerov (Joint workshop of SUS.DIV Network of Excellence and external partners). Podujatie bolo organizované Ústavom etnológie SAV a Ústavom vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podujatia sa zúčastnilo 30 účastníkov.

Miesto konania: Bratislava

Člen organizačného výboru: D. Luther

Viac o projekte SUS.DIV nájdete tu.