Svet mnohých „MY a ONI“. Kolektívne identity na súčasnom Slovensku


KRIVÝ, V. – DANGLOVÁ, O.:  Svet mnohých „MY a ONI“. Kolektívne identity na súčasnom Slovensku. Bratislava : Centrum excelentnosti SAV „Kolektívne identity“, 2006. ISBN 80-85544-50-4, 185 s.