Svet na odchode. Roľnícka civilizácia Slovenska na prelome 19. a 20. storočia

9.11.2009 - 31.5.2010

Dňa 19. 11. 2009 bola v Slovenskom národnom múzeu v Martine sprístupnená výstava Svet na odchode (roľnícka civilizácia Slovenska na prelome 19. a 20. storočia).

Autormi tohto výstavného titulu boli PhDr. Peter Slavkovský, DrSc, pracovník Ústavu Etnológie SAV, PhDr. Daša Ferklová a Mgr. Barbora Pekariková, odborné pracovníčky múzea. Otvorenie výstavy bolo spojené s prezentáciou knihy Petra Slavkovského: Svet na odchode; Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. 

Návštevníci sa na ploche 280 m2 mohli zoznámiť s dnes už takmer zaniknutým svetom roľníckej civilizácie na Slovensku v jeho každodennej i sviatočnej podobe. Túto tradičnú tému slovenskej etnografie bolo možné vidieť v novom netradičnom výtvarnom spracovaní, pod ktorý sa podpísal doc. Pavol Choma, akad. mal.

Viac informácií o výstave nájdete v materiáloch SNM online tu.

Galéria: