Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe


SLAVKOVSKÝ, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava: VEDA, 2010.

"Práca roľníka bola po stáročia nielen spôsobom adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy, ale aj napĺňaním vlastnej kultúrnej identity. Materiálne, sociálne i duchovné prejavy kultúry, usporiadanie rodiny i obecného spoločenstva, hodnotové orientácie - to všetko bolo v minulosti výrazne ovplyvnené roľníckym základom života. Závislosť roľníka a jeho rodiny od poľnohospodárskej produkcie prestúpila aj duchovný život a prejavila sa v bohatom agrárnom kulte našich predkov. Tento starý kultúrny základ, ktorý smeroval k prosperite roľníkovej rodiny, nájdeme vo všetkých európskych roľníckych spoločenstvách a patrí k ich kultúrnemu dedičstvu."

Publikácia vznikla ako súčasť výstavy Svet na odchode. Roľnícka civilizácia Slovenska na prelome 19. a 20. storočia. Viac informácií o výstave nájdete online tu.