Svetový kongres medzinárodnej Spoločnosti pre rómske štúdiá v Bratislave

11.-13.9.2014
Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku organizuje v dňoch 11.-13.9. na Fakulte sociálnych a ekonomických vied v Bratislave (Mlynské Luhy 4) svetový kongres medzinárodnej Spoločnosti pre rómske štúdiá (Gypsy Lore Society, GLS).
Táto medzinárodná spoločnosť vznikla vo Veľkej Británii v roku 1888. Združuje odborníkov na rómske štúdiá z celého sveta a jej hlavným cieľom je vytvorenie platformy na výmenu najnovších poznatkov a aktuálne diskusie odborníkov z rôznych disciplín (etnológia, antropológia, jazykoveda, sociológia, muzikológia, politológia ale aj biológia, zdravoveda a iné), ktoré prispievajú k rozvoju rómskych štúdií.  Medzinárodný kongres sa poriada každoročne v niektorej zo svetových metropolí: Washington, DC (USA, 2000); Budapešť,  (Maďarsko, 2002); Ann Arbor (Michigan, USA, 2003); Newcastle upon Tyne (Anglicko, 2004); Granada (Španielsko, 2005); Helsinki (Fínsko, 2009); Lisabon (Portugalsko, 2010); Graz (Rakúsko, 2011); Istanbul (Turecko, 2012); Glasgow (Škótsko, 2013). 
Tento rok sa medzinárodné stretnutie romistov uskutoční v Bratislave, pričom sa očakáva účasť približne 130 expertov z celého sveta.

Tohtoročná konferencia prináša ako nóvum aj tematické panely, ktoré sa venujú aktuálnym spoločenským problémom alebo doteraz menej prebádaným témam (európske a národné politiky voči Rómom, politická participácia Rómov, vzdelávanie, migrácia rómskych skupín, inklúzia a integrácia, otázky pripisovanej etnicity a etiky zberu etnických dát, pôsobenie cirkví a náboženských hnutí medzi Rómami a iné). Usporiadatelia konferencie sú presvedčení, že podujatia podobného typu prispievajú k prehlbovaniu poznania a porozumenia historických, kultúrnych aj sociálnych podobností a odlišností etnických skupín, ktoré už po stáročia žijú na území moderných národných štátov.
Tatiana Podolinská, riaditeľka Ústavu etnológie SAV v Bratislave    

Program konferencie je nižšie v prílohách a ďalšie informácie (v angličtine) nájdete TU

Galéria: