Ťažké časy. Roky 1938-1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze


SALNER, Peter (Ed.); LUTHER, Daniel; G. LUTHEROVÁ, Soňa; PANCZOVÁ, Zuzana. Ťažké časy. Roky 1938-1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze. Bratislava: Marenčin PT, 2020, 128 s., ISBN 978-80-569-0673-6.

Kniha Ťažké časy (Roky 1938 - 1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze), ktorá prináša tri rôzne pohľady na historické korene a súčasné reflexie vojnového slovenského štátu a holokaustu, predstavuje dôležitý prínos k hlbšiemu poznaniu nedávnej minulosti Slovenska a jej presahov do súčasnosti.
Získané poznatky zároveň potvrdzujú, že napriek časovému odstupu, blížiacemu sa odchodu posledných svedkov doby a dostupným historickým faktom, ostáva tento režim aj tri štvrte storočia po jeho zániku stále aktuálnym problémom našej súčasnosti. 

Kľúčové slová:
vojnový slovenský štát; konšpirácie; holokaust, česká menšina

DOI: https://doi.org/10.31577/2020.9788056906736 
http://www.marencin.sk/981

 

Galéria: 
Menu?: 
Nie