TEMPUS

Medzinárodný program

Finančné zabezpečenie: Európske spoločenstvo

Koordinátor: Academia Istropolitana Nova, Sv. Jur, SR

Účastníčka z ÚEt a výstup v roku 2001: G. Kiliánová, 24.2.–18.3.2001 štúdijný pobyt s cieľom štúdia odbornej literatúry a konzultácií; Leiden University, Leiden, Holandsko

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2001
Typ projektu: