Teoretické a praktické otázky politickej participácie Rómov na lokálnej úrovni


BENČ, Vladimír - HRUSTIČ, Tomáš - KARDOS, Timea - MUŠINKA, Alexander (Eds.): Teoretické a praktické otázky politickej participácie Rómov na lokálnej úrovni. Prešov: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, 2013. 141 s. ISBN 978-80-89540-24-2.

Zborník z medzinárodnej konferencie. 

Menu?: 
Nie