Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie: Zborník zo seminára


Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie: Zborník zo seminára. J. MARUŠIAK, M. FERENCOVÁ. (Eds.) Bratislava: Ústav politických vied SAV, Veda, Vydavateľstvo SAV 2005. ISBN 80-224-0843-3, s. 186.