Tomáš Kubisa, PhDr

Vedecké zbierky ÚESA SAV

email: tomas.kubisa@savba
tel: 02-5296 4707, kl. 102;

VŠ vzdelanie: odbor Etnológia a mimoeurópske štúdia, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava 2009
Rigorózne konanie: Ústav etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta univerzity Karlovej, Praha 2010
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. 2009, PhDr. 2010
Komunikačné jazyky: Anglický (C1), Ruský (B1), Čínsky (A2), Nemecky (A2) 
Rok nástupu do ústavu: 2017


Odborná činnosť

správa vedeckých archívov


Vedecké projekty

Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí: etnologický výskum nemeckej menšiny, spoluriešiteľ.Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kiliánová Gabriela CSc. 1.1.2018 - 31.12.2019.

Digitalizácia a počítačové spracovanie archívu textov ÚEt SAV, spoluriešiteľ.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gogora Andrej PhD. 1.1.2018 - 31.12.2022.

Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy), VEGA - spoluriešiteľ. 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD. 1.1.2019 - 31.12.2022

Folklór, folkloristika a ideológia, VEGA - spoluriešiteľ.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Panczová Zuzana PhD. 1.1.2019 - 31.12.2022
 

Publikácie

Kubisa T. Gogora A.: Stav textové archívu  Ústavu etnológie SAV a možnosti  jeho digitálneho spracovania, In: Slovenský Národopis 1 (66), 2018, s. 97 -106, ISSN 1335-1303