Tomáš Winkler, Mgr., PhD.

urbánna etnológia, dobrovoľníctvo, občiansky aktivizmus

ORCID ID: 0000-0003-2831-1911
e-mail: tomas.winkler@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

VŠ vzdelanie: Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor: etnológia, Bratislava 2014, 2016
Tituly a vedecké hodnosti: PhD. (2020) Mgr. (2016), Bc. (2014)
Komunikačné jazyky: anglický, maďarský
Rok nástupu na doktorandské štúdium: 2016


Vedecké projekty

Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku. Projekt VEGA 2/0050/16, 2016 – 2019


Bibliografia

Kapitoly v monografiách

WINKLER, Tomáš (2018). Kreatívny priemysel na Slovensku – prípadová štúdia Kultúrneho a kreatívneho centra Nová Cvernovka In: KOŠTIALOVÁ, Katarína (ed.) Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku VI.: Nové trendy rozvoja slovenských miest, Banská Bystrica: Signis, s. 157-174. ISBN: 978-80-973146-1-3.
 

Vedecké štúdie

WINKLER, Tomáš (2016). Mladí dobrovoľníci v mimovládnych organizáciách (kontexty motivácií a altruizmu). In: Etnologické rozpravy, roč. 23, č. 2., s. 7-28. ISSN: 1335-5074.

WINKLER, Tomáš (2017). Úvod do konceptu kreatívnych miest. In: Slovenský národopis, roč. 65, č. 3, s. 308-320. ISSN: 1335-1303