Tradičná kultúra a generácie


Tradičná kultúra a generácie. HLÔŠKOVÁ, H. (Ed.). Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2000. 178 s. (ZBORNÍK)