Tradičná kultúra, kultúrne dedičstvo

Číslo projektu: 17/2007 

Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, Prof. PhDr., DrSc.,

Zástupkyňa vedúcej projektu: Katarína Nováková, Mgr., PhD.

Riešiteľka: Zuzana Punová (UKF Nitra)

Doba riešenia projektu: 02. 2007 – 02. 2010 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: