Tradičná strava Slovenska


STOLIČNÁ, Rastislava: Tradičná strava Slovenska. (Prírodné, historické, etnokulinárne, náboženské a sociálne aspekty). Bratislava: Veda 2000, 89 s., čb.obr., mapy.