Traditional Culture as a Part of Cultural Heritage of Europe. Presence and Perspective of Folklore and Folkloristics

23.–26. 10. 2002

Medzinárodná konferencia organizovaná v spolupráci s Rakúskym ústavom pre východnú a juhovýchodnú Európu v Bratislave. Zúčastnilo sa jej 12 domácich a 11 zahraničných účastníkov.

Miesto konania: Bratislava

Členky organizačného výboru: Z. Profantová, H. Hlôšková, Z. Vanovičová; Z. Galiová, M. Ferencová