Transformácia židovskej komunity na Slovensku po roku 1989

Vnútroústavný projekt

Transformation of the Jewish Community

Nositeľ projektu: Ústav etnológie SAV

Meno riešiteľa v ÚEt SAV: PhDr. Peter Salner, DrSc.

Evidenčné číslo projektu: 30/2013

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2013 - 31.12.2015

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2015
Typ projektu: