Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na Slovensku


Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na Slovensku. Z. BEŇUŠKOVÁ, O. DANGLOVÁ. (Eds.) Bratislava : Ústav etnológie SAV, Bratislava : Centrum Ppre európsku politiku, Bratislava : Katedra etnológie a etnomuzikológie, Nitra 2007. ISBN 978-80-88997-35-1, 215 s. (ZBORNÍK)