Trvalo udržateľný rozvoj v diverzifikovanom svete (SUS.DIV)

Medzinárodný projekt - 6. rámcový program Európskej únie SUS.DIV Network of Exellence 

Nositeľ projektu: Faculty of Social and Behavioural Sciences, 
Tilburg University

Zodpovedná vedúca tímu za SR: Alexandra Bitušíková, ÚVV UMB, 
Banská Bystrica

Riešiteľské pracovisko v SR: Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici; ÚEt SAV sa 
na základe zmluvy s riešiteľským pracoviskom v SR stal subriešiteľom. 

Spoluriešiteľské organizácie časti RT4: Tilburg University, the Netherlands; Faculty of Social and Behavioural Sciences, Stichting Katholieke Universiteit Brabant; Utrecht School of Governance, Utrecht University; Matej Bel University (UMB, Slovakia;) Centre 
Interdisciplinaire pour la Recherche Comperative en Sciences Socials (CIR, France); Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic (EU AV CR, Czech Republic) 

Riešiteľ z ÚEt SAV: D. Luther 

Evidenčné číslo projektu: CIT3-CT-2005-5134386

Doba riešenia: 2006–2010 

Viac o projekte SUS.DIV nájdete tu.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2010
Typ projektu: