Ukončené projekty

Nie

Lokálny kontext regionálneho rozvoja z hľadiska rozvojových aktivít

2007 – 2009

Číslo projektu: 15/2007
Vedúca projektu: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc.
Zástupca vedúcej: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.

Náboženstvo a hodnoty stredo- a východoeurópska bádateľská sieť

2008 - 2009

Medzinárodný projekt - Religion And Values: Central And Eastern European Research Network (REVACERN)
Vedúca projektu: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD.

Katalóg Wollmanovského archívu: elektronická a tlačená verzia

2007 – 2009

Číslo projektu: 18/2007
Vedúci projektu: Juraj Zajonc, PhDr., CSc.
Zástupkyňa vedúceho: Katarína Popelková, PhDr., CSc.

Reflexia totalitných systémov (vzťah židovskej komunity a štátnej moci po roku 1945)

2008 - 2009

Číslo projektu: 20/2008
Vedúci projektu: Peter Salner, PhDr., DrSc. 
Zástupkyňa vedúceho: Blanka Soukupová, PhDr., CSc.

European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean

2005 – 2009

Medzinárodný projekt - 6. rámcový program Európskej únie Marie Curie Training Program 
Nositeľ projektu: Koordinujúca inštitúcia: Universita Ca´Foscari, Benátky, prof. Rolf Petri
Koordinátorka za slovenskú stranu: G. Kiliánová z ÚEt SAV 

Náboženstvá a hodnoty: Stredo- a východoeurópska bádateľská sieť

2006 – 2009

Medzinárodný projekt - Religion and Values: Central and Eastern European Research Network. Priorita 7. Občania a spravovanie spoločnosti založenej na vedomostiach.
Typ programu: Network
Typ projektu: 6. rámcový program Európskej únie, REVACERN; Sixth Framework 
Programme Priority 7 – 'Citizens and Governance in a Knowledge-Based Society' 

Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku

2002 – 2009

Medzinárodný projekt - je pokračovaním aktívnej dohody dvoch pracovísk
Spoluriešiteľské inštitúcie: Ústav etnológie SAV Bratislava, SR; Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba, Maďarsko 

Slovensko-slovinské vzťahy v tradičnej kultúre

2006 - 2008

Projekt VEGA
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Mojmír Benža, PhDr. PhD. 

Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku /a/ Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt

2006 - 2008

VEGA projekt
Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Zuzana Profantová, CSc. 
Nositeľ projektu: Ústav etnológie SAV

Marie Curie Training Program European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean

2005 - 2008

Medzinárodný projekt - 6. rámcový program Európskej únie Marie Curie Training Program 
Nositeľ projektu: Koordinujúca inštitúcia: Universita Ca´Foscari, Benátky, prof. Rolf Petri
Koordinátorka za slovenskú stranu: G. Kiliánová z ÚEt SAV