Ukončené projekty

Nie

​Slovensko-slovinské vzťahy v tradičnej kultúre

2006 - 2008

Projekt VEGA
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Mojmír Benža, PhDr. PhD. 

​Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku /a/ Slovensku po roku 1948,1968,1989,1993, z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt.

2006 - 2008

Projekt VEGA
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Zuzana Profantová, Mgr., CSc. 

Osudy židovských detí, ktoré prežili holokaust

2007 - 2008

Číslo projektu: 19/2007 
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.,
Zástupca vedúcej projektu: Peter Salner, PhDr., CSc.,

​6. rámcový program Európskej únie Marie Curie Training Program

2005 - 2008

Medzinárodný projekt - 6. rámcový program Európskej únie Marie Curie Training Program 
Nositeľ projektu: Koordinujúca inštitúcia: Universita Ca´Foscari, Benátky, prof. Rolf Petri
Koordinátorka za slovenskú stranu: G. Kiliánová z ÚEt SAV 

Dejiny Bratislavy

2006 - 2008

Maďarsko-slovenské spoločné výskumy na roky 2006 – 2008
Charakteristika: medzinárodný grantový projekt
Koordinátor, nositeľ projektu, finančné zabezpečenie: Maďarská akadémia vied a Agentura Pacis Posonium, štatutárny zástupca: Frideczky János 

​Koncepce účinnejší péče o tradiční lidovou kulturu v České republice

2004 - 2008

Koordinátor a nositeľ projektu: Národní ústav lidové kultury, Strážnice, ČR 
Riešiteľ z ÚEt SAV: D. Luther člen koordinačnej rady a vedeckého realizačného tímu projektu 

Changes Agents zwischen Ost und West. Bulgarische und slowakische Studierenden an den deutschen Universitäten

2007

Medzinárodný výskumný projekt podporovaný VW-Stiftung, „Förderinitiativen“, „Einheit in der Vielfalt?“ 
Projekt podaný do VW-Stiftung v júni 2007.
Vyhodnotenie návrhov sa očakáva na jar 2008. 

Slovensko-slovinské vzťahy v tradičnej kultúre

2006 - 2008

Slovak-Slovenian Relationship in Traditional Culture
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Mojmír Benža, PhDr. PhD. 

Osudy židovských detí, ktoré prežili holokaust

2007 - 2008

Číslo projektu: 19/2007 
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.,
Zástupca vedúcej projektu: Peter Salner, PhDr., CSc.,

Dejiny Bratislavy

2006 - 2008

Maďarsko-slovenské spoločné výskumy na roky 2006 – 2008
Charakteristika: medzinárodný grantový projekt
Koordinátor, nositeľ projektu, finančné zabezpečenie: Maďarská akadémia vied a Agentura Pacis Posonium, štatutárny zástupca: Frideczky János