Ukončené projekty

Nie

​Koncepce účinnejší péče o tradiční lidovou kulturu v České republice

2004 - 2008

Koordinátor a nositeľ projektu: Národní ústav lidové kultury, Strážnice, ČR 
Riešiteľ z ÚEt SAV: D. Luther člen koordinačnej rady a vedeckého realizačného tímu 
projektu

​Digitálne fórum strednej a východnej Európy

2008 - záver projektu otvorený

Medzinárodný projekt
Hlavný riešiteľ: KOMIOS s.r.o. – Institut für Kooperation in Mittel- und Osteuropa / Ústav pre kooperáciu v strednej a východnej Európe 
Koordinátor: Jan Schrastetter 
Partnerské pracovisko: ÚEt SAV, G. Kiliánová 

European Doctorate in Social History of Europe and the Mediterranean. Building on the Past

2008 - návrh bol zamietnutý

7. rámcový program, Programme „Marie Curie Initial Training Networks“, Call ID FP7-PeopleINT-2008 
Číslo návrhu: 234988 

Religion and Education: Forming the Public Space in Contemporary Europe

2008 - v príprave

7.rámcový Cooperation Work Programme Socio-Economic Sciences and the Humanities, Activity: 8.3. Major trends in society and their implications, Area: 8.3.3. Cultural interactions in an international perspective, Topic: SSH-2009 - 3.3.2. Religion and secularism across Europe
Funding scheme: Collaborative project (small or medium-scale focused research project) 

Digitálne fórum strednej a východnej Európy (medzinárodný projekt)

2008 – záver projektu otvorený

Hlavný riešiteľ: KOMIOS s.r.o. – Institut für Kooperation in Mittel- und Osteuropa / Ústav pre kooperáciu v strednej a východnej Európe 
Koordinátor: Jan Schrastetter 
Partnerské pracovisko: ÚEt SAV, G. Kiliánová 

Digitalizácia archívov ÚEt SAV (audiovizuálne dokumenty)

2004 – 2007

Číslo projektu: 3/2004
Vedúci projektu: Daniel Luther, CSc.
Zástupca vedúceho: Dušan Ratica, Mgr., CSc. 

Vzdelávací projekt poslucháčov interného doktorandského štúdia

2004 – 2007

Číslo projektu: 4/2004
Vedúci projektu: Juraj Podoba, PhDr., CSc.

Procesy zmien v kulinárnej kultúre obyvateľstva Slovenska v 20. storočí

2004 – 2007

Číslo projektu: 8/2004
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, PhDr. DrSc.

​Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie

2005 - 2007

VEGA projekt
Meno zodpovednej riešiteľky: Oľga Danglová, CSc. 
Evidenčné číslo projektu: 2/5104/25 

​Diverzifikácia ako faktor formovania identity

2005 - 2007

VEGA projekt
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc. 
Evidenčné číslo projektu: 2/5105/25