Ukončené projekty

Nie

​Od folklórneho textu k folklórnemu kontextu. Žánrové, medzižánrové, kultúrnohistorické a antropologické aspekty výskumu folklóru

2005 - 2007

VEGA projekt
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. 
Evidenčné číslo projektu: 2/5103/25 

Digitalizácia archívov ÚEt SAV (audiovizuálne dokumenty)

2004 - 2007

Číslo projektu: 3/2005
Vedúci projektu: Daniel Luther, CSc.
Zástupca vedúceho: Dušan Ratica, Mgr., CSc.

Vzdelávací projekt poslucháčov interného doktorandského štúdia

2004 - 2007

Číslo projektu: 4/2005
Vedúci projektu: Juraj Podoba, PhDr., CSc. 

Kultúrne špecifiká regiónov Slovenska

2005 - 2007

Číslo projektu: 6/2005
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., CSc. 
Zástupca vedúceho: Peter Maráky, PhDr.

Procesy zmien v kulinárnej kultúre obyvateľstva Slovenska v 20. storočí

2004 - 2007

Číslo projektu: 8/2005
Vedúca projektu: Rastislava Stoličná, PhDr. DrSc.
Zástupkyňa vedúcej: Soňa Pavuková, Mgr. 

Židovská komunita v období 1945-1989

2006 - 2007

Číslo projektu: 13/2006 
Vedúci projektu: Peter Salner, PhDr., DrSc. 
Zástupkyňa vedúceho: Monika Vrzgulová, PhDr. CSc.

Osudy židovských detí, ktoré prežili holokaust

2006 - 2007

Číslo projektu: 14/2005  
Vedúca projektu: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.
Zástupca vedúcej projektu: Peter Salner, PhDr., CSc.

Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie

2005 - 2007

Projekt VEGA
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Oľga Danglová, CSc. 

Diverzifikácia ako faktor formovania identity

2005 - 2007

VEGA projekt
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc. 
Evidenčné číslo projektu: 2/5105/26

Od folklórneho textu k folklórnemu kontextu. Žánrové, medzižánrové, kultúrnohistorické a antropologické aspekty výskumu folklóru

2005 - 2007

Projekt VEGA
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, Doc., PhDr., DrSc.