Ukončené projekty

Nie

Etnologické elektronické informačné databázy Ústavu etnológie SAV

2004 – 2006

Číslo projektu: 10/2004
Vedúci projektu: Juraj Zajonc, PhDr., CSc.
Zástupkyňa vedúceho: Katarína Popelková, PhDr., CSc.

Stavebná, architektonická a sociálna obnova panelových sídlisk vo Viedni a Bratislave

2003 – 2006

Medzinárodný projekt INTERREG IIIA
Koordinátorka: Dr. Vera Mayer, Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW, Rakúsko v partnerskej spolupráci s ÚEt SAV

​Nacionalizmus v slovenskej a maďarskej archeológii, etnológii a historiografii

2004 - 2006

Projekt VEGA
Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Michaela Ferencová (za ÚEt SAV) 
Evidenčné číslo projektu: 1/1218/25 

Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy

2002 - 2006

Centrum excelentnosti - Collective Identities in Modern Societies. Central European Region 
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. 
Základné pracovisko CE: Ústav etnológie SAV (spoluriešiteľ HÚ SAV) 

Aktivizácia vidieckeho priestoru v socioekonomickej a kultúrnej sfére

2004 - 2006

Číslo projektu: 2/2005
Vedúca projektu: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc.
Zástupca vedúcej: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.

Klenotnica ľudovej kultúry Slovenska

2004 - 2006

Číslo projektu: 7/2005 
Vedúci projektu: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.,
Zástupkyne vedúceho: Marta Pastieriková, PhDr., CSc., Zuzana Beňušková, PhDr., CSc.

Etnologické elektronické informačné databázy Ústavu etnológie SAV

2004 - 2006

Číslo projektu: 10/2005  
Vedúci projektu: Juraj Zajonc, PhDr., CSc.
Zástupkyňa vedúceho: Katarína Popelková, PhDr., CSc.

„ReUrbanMobil“ European Project Fifth Framework Programme

2005 - 2006

„ReUrbanMobil“ European Project Fifth  Framework Programme "Mobilising Reurbanisation on condition of demographic change“
Číslo projektu: 11/2005 
Vedúca projektu: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD. 

Stavebná, architektonická a sociálna obnova panelových sídlisk vo Viedni a Bratislave (bilaterálny projekt)

2003 - 2006

Projekt INTERREG IIIA. V partnerskej spolupráci s ÚEt SAV a Ústavom stavebníctva a architektúry SAV
Nositeľ projektu a koordinátor: Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW, 
Rakúsko 
Garantka: Dr. Vera Mayer

​Žité susedstvo. Trnavský a Bratislavský regióny/ Dolné Rakúsko

2005 - 2006

Living Neighbourgood: Trnava and Bratislava District/ Lower Austria
Partnerská inštitúcia: Österreichische Gesellschaft für Menochenrechte, Wien, 
Österreich