Ukončené projekty

Nie

Modernizačné procesy na Slovensku z pohľadu etnológie

2000 – 2002

VEGA projekt Modernization Processes in Slovakia from the ethnological perspective
Meno zodpovednej riešiteľky: Kilianová Gabriela, PhDr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2000 – 31.12.2002

Religiousness of Slovak Roma

2001 – 2002

Medzinárodný projekt
Koordinátor: Budapeštianska pobočka OSF – Roma Culture a Husova nadace 
Koordinátorka za slovenskú stranu: T. Podolinská, PhD., Ústav etnológie SAV, Bratislava

Matica slovenská v Juhoslávii

1999 – 2002

Medzinárodná dohoda - Tradičná ľudová kultúra Slovákov v Juhoslávii ako kultúrne dedičstvo a etnoidentifikačný faktor v inonárodnom prostredí
Platnosť dohody: 1999 – 2002

Výskum kultúrnej orientácie Rómov v Gemeri

2002

Medzinárodný projekt
Koordinátor: Ústav pre výskum menšín MAV 
Spoluriešiteľské inštitúcie: ÚEt SAV, Bratislava a Ústav pre výskum menšín MAV, Budapešť

Religiousness of Slovak Romanies

2001 – 2002

Medzinárodný projekt
Koordinátor: M. Kováč – FiFUK, Bratislava; A. Mann – ÚEt SAV
Zahraničný partner: Roma culture initiative, OSI 

Okrajové oblasti stredoeurópskych miest, štruktúra a dynamika sociálnych procesov a spôsobu bývania v priestore Viedne a Bratislavy

2001 – 2002

Medzinárodný projekt
Koordinátor: Institut für Stadt und Regionalforschung, ÖAW Wien, Dr. Vera Mayer 
Doba riešenia: sept. 2001 – máj 2002 

Informačné centrum Malokarpatského regiónu – aktívny podporovateľ regionálneho rozvoja

2001 – 2002

Koordinátor: Akademia Istropolitana Nova, Svätý Jur; Ing. E. Horanská
Doba riešenia: 2001 – 2002 

Matica slovenská v Juhoslávii

1999 – 2002

Medzinárodná dohoda - Tradičná ľudová kultúra Slovákov v Juhoslávii ako kultúrne dedičstvo a etnoidentifikačný faktor v inonárodnom prostredí
Platnosť dohody: 1999–2002 

Etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva na Slovensku v 20. storočí

1999 – 2001

VEGA projekt - Ethnicity as a Factor of Polarization of Urban Community in Slovakia in the 20th Century
Meno zodpovedného riešiteľa: Salner Peter, PhDr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.1999 – 31.12.2001

Mesto ako priestor sociálno-kultúrnych interakcií (Na príklade Nitry v období 1918-1948)

1999 – 2001

VEGA projekt -Town as Space of Social-Cultural Interactions (On example of the town Nitra 1918-1948)
Meno zodpovednej riešiteľky: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc. (Katarína Popelková, PhDr., CSc.)
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.1999 – 31.12.2001